Styrelsen om inriktningsbeslutet och personalnyheter inför höst och vår 2020-2021.
Med anledning av inriktningsbeslutet som fattades i november vill vi i styrelsen dela våra tankar och visioner framåt.

Detta har hänt:
I höstas nåddes styrelsen av informationen att Lidköpings kommun har en önskan om att hyra eller köpa delar av Mariakyrkan. Vi fick då möjligheten att lyfta våra tankar och farhågor angående detta till kyrkoherden med flera.
I november uppmanades medlemmarna att närvara vid kyrkofullmäktige då beslut skulle tas. Kyrkofullmäktige beslutade att avyttra Mariakyrkan och Sigfridskyrkan när tillfälle ges.
Det finns en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter i församlingen där Adam Henström och Oliver Sandberg från Svenska kyrkans unga i Lidköping och Lars Tivemo från Mariakyrkan sitter med. Gruppen finns till för att dela åsikter från verksamheterna om eventuell försäljning och vad som händer efter.

Det här vet vi:
Vi vet att Lidköpings församling har en vision om att avyttra Mariakyrkan och att Lidköpings kommun är intresserad av att hyra eller köpa.
Vi har blivit lovade att ungdom- ledar- och konfirmationsarbetet ska kunna fortsätta i våra vanliga lokaler fram till konfirmationerna 2021. Med andra ord, 1 konfirmandår till i Mariakyrkans lokaler.
Vi har erbjudits att i framtiden flytta till Nicolaigården och vi i styrelsen ser möjligheter för fortsatt ungdoms- ledar- och konfirmandarbete där. Under en informationskväll för allmänheten i mars, presenterades två lokaler i Nicolaigården som är tänkta att göras om till ungdomslokaler, likt det vi har idag.

Det här vill vi:
Vår vision är att ungdomar och konfirmander ska ha en fortsatt viktig roll i församlingen, men i nya lokaler med förhoppningen om att kunna fortsätta som idag. Oavsett vad som händer vill vi att Svenska kyrkans unga i Lidköping ska finnas kvar med samma starka gemenskap. Vi tycker självklart att det här är ett tråkigt beslut men vi alla måste hålla modet uppe och försöka göra det bästa av situationen. Det här blir ett nytt kapitel i Svenska kyrkans unga i Lidköpings historia och vi hoppas att vi tillsammans ska kunna göra det så bra som möjligt. Vi är hoppfulla för framtiden. Det är upp till oss alla att försöka värna om gemenskapen så vi kan ha fortsatt roligt tillsammans.

Gunnar och personal:
Som vissa av er hört har Gunnar Helmerson sagt upp sig och kommer att avtackas i Mariakyrkan den 17:e maj, mer info om avtackningen kommer längre fram. Adam Henström kommer att ersätta Gunnar som vikarierande församlingspedagog under det kommande året. Konfirmand- och ungdomsledartjänsten har undertecknats av Matilda Morin.

Har du tankar, funderingar, frågor eller önskemål om framtiden så vill vi i styrelsen och personalen gärna ha reda på det. Klicka på länken och skriv! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8vZyoabTeL0p8KusGwRczHj835ZFqz65XVvD-L4m7DM8VA/viewform?usp=sf_link

Kyrkan är inte en plats. Kyrkan är där människorna och gemenskapen finns.

Med vänlig hälsning! / Styrelsen