Årsmötet ger Svenska Kyrkans Ungas medlemmar möjlighet att vara med att påverka vad som ska hända det kommande året.
Det är även årsmötet som beslutar vilka som ska sitta i styrelsen.

Styrelsen 2020-2021 består av 9 ledamöter och 3 adjungerade.

Ordförande
Lina Johnsson

Vice ordförande/Vice registeransvarig
Sonja Morin

Sekreterare
David Magnusson

Kassör
Jan Hedendahl

Registeransvarig/Vice kassör
Birgitta Andersson

Informatör/Vice kommunikatör
Louise Dahlgren

Kommunikatör/Vice informatör
Anna Rodriguez Zaragozi

Vice sekreterare/Vice medieansvarig
Ellie Tigerberg

Medieansvarig
Matilda Thorsell

Adjungerad ungdomsverksamheten
C-V Malmesved
Adam Henström
Matilda Morin