Årsmötet ger Svenska Kyrkans Ungas medlemmar möjlighet att vara med att påverka vad som ska hända det kommande året.
Det är även årsmötet som beslutar vilka som ska sitta i styrelsen.

Styrelsen 2021-2022 består av 9 ledamöter och 2 adjungerade.

Ordförande
Lina Johnsson

Vice ordförande/Vice informatör
Sonja Morin

Sekreterare
David Magnusson

Kassör
Jan Hedendahl

Registeransvarig/Vice kassör
Martin Westlin

Informatör/Vice kommunikatör
Louise Dahlgren

Kommunikatör/Vice registeransvarig
Anna Rodriguez Zaragozi

Vice sekreterare/Vice medieansvarig
Elsa Mattsson

Medieansvarig
Matilda Thorsell

Adjungerad ungdomsverksamheten
Adam Henström
Birgitta Andersson