Årsmötet ger Svenska Kyrkans Ungas medlemmar möjlighet att vara med att påverka vad som ska hända det kommande året.
Det är även årsmötet som beslutar vilka som ska sitta i styrelsen.

Styrelsen 2019-2020 består av 9 ledamöter och 2 adjungerade.

Ordförande
Lina Johnsson

Vice ordförande/Kommunikatör
Adam Henström

Sekreterare
David Magnusson

Kassör
Jan Hedendahl

Registeransvarig/Vice kassör
Birgitta Andersson

Informatör/Vice medieansvarig
Louise Dahlgren

Vice informatör/Vice Kommunikatör
Sonja Morin

Vice sekreterare/Vice registeransvarig
Therese Halldin

Medieansvarig
John Bergqvist

Adjungerad ungdomsverksamheten
Gunnar Helmerson
C-V Malmesved